Gdanska zabava mordownia i kaznionica fiala

Kretanje u starom gradu Gdanska može se očitovati u spektakularnoj školi avantura za sve nas. Koje su atrakcije spremne za ovo? Među tim antikvitetima, koji nas očito oduševljavaju Gdanjskom, perora zarađuje stambene kuće gledajući veličanstven carski put. Među njima su takvi zasljepljujući predmeti, kao što je Služba za mučenje i zločinačka kula. Šta biste trebali znati o njihovom elementu?Kula Mordownia i toranj na izlazu predstavljaju preživjele pomiješane zajedno, koje uglavnom proizvodi trijezan lonac. Ovi su predmeti nastali na prijelazu 15. i 16. vijeka. Mordovnija je bila istegnuta zbog tlačitelja Gdanska. Izložena kao deo srednjovekovnih gradskih tvrđava, u 16. i 17. veku preobrazila je nacionalni obris. Inicijator modifikacije bio je Antoni van Obberghen - nizozemski začetnik takođe utvrđivač, koji je previše siročad cijenio među najvažnijim animatorima procvata u Gdanjsku. Međutim, šta je sa zatvorskom kupolom? Do kraja 16. vijeka prethodno je bio zaštićen zaštitnim sredstvom, od 17. vijeka je hitno dodijeljen kao zabrana. Na njenim ogradama stvoreno je puno visine, pa suvremeni suprotstavljeni anahronizam postoji pomalo i među prilično pogrebnim bajkama. Danas te građevine koriste muzeji, a najvažnije iznenađenje sestara je Muzej jantara.